उत्पादनहरू

  • Span

    स्प्यान

    I.Ovview Sorbitan फैटी एसिड एस्टर (स्पान) हाइड्रोफोबिक भाग र sorbitan समूह को रूप मा हाइड्रोफिलिक भाग को रूप मा फैटी एसिड समूह को बारे मा एक गैर-आयनिक surfactant हो। पोलीओक्साइथिलीन (२०) सोर्बिटन फ्याट्टी एसिड एस्टर (टुविन) हाइड्रोफोबिक भाग र सोर्बिटन पालीथिलीन ग्लाइकोल ईथर समूहहरूको रूपमा हाइड्रोफिलिक भागको रूपमा फैटी एसिड समूहहरूको सम्बन्धमा एक गैर-आयनिक सर्फेक्टन्ट हो। Ⅱ। गुणवत्ता मापदण्ड (Polysorbate-80 मानक CP2015 का पालन गर्दछ, र अन्य श्रृंखला मानक USP32 पालन गर्दछ) ...